نمایش مختصر - کتابخانه زبانهای خارجی و منابع اسلامی
خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
صفحه آماده است.
موضوعات مرتبط
بیشتر...
پدیدآوران مرتبط
بیشتر...
ناشران مرتبط
۶۱۷ب ( ۱ )
بیشتر...
واحدهای مرتبط
نوع مدرک
بیشتر...
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:نسخه خطی فارسی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۲۹ رکورد از ۳۵۵۸۹ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی9 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
نسخه خطی فارسی
عنوان :الفواید الضیائیه
شماره راهنما :PJ۶۱۴۱‭.‮الف‬۲ک۲۰۲
پدیدآور :جامی، عبدالرحمن بن احمد،‭۸۹۸-۸۱۷ ‬ق.
تاریخ نشر :[بی تا]
نوع ماده :نسخه خطی فارسی
نسخه خطی فارسی[نسخه خطی]
مرکز :واحد کتابخانه باقریه
2.
نسخه خطی فارسی
عنوان :کنز العرفان فی فقه القرآن
شماره راهنما :BP۹۹ .۶‭.ف۲ک۹‬
پدیدآور :فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، -‭۸۲۶‬ق.
تاریخ نشر :[بی تا]
نوع ماده :نسخه خطی فارسی
نسخه خطی فارسی[نسخه خطی]
مرکز :واحد کتابخانه باقریه
3.
نسخه خطی فارسی
عنوان :الصحیفة الکاملة
شماره راهنما :BP۲۶۷‭.ص۳ع۸‬
پدیدآور :علی‌بن حسین(ع)، امام چهارم،‭۹۴-۳۸ ‬ق.
تاریخ نشر :‭۱۲۰۸‬ق.
نوع ماده :نسخه خطی فارسی
نسخه خطی فارسی[نسخه خطی]
مرکز :واحد کتابخانه باقریه
4.
نسخه خطی فارسی
عنوان :کافیه
شماره راهنما :PJ۶۱۴۱‏ ‭.‮الف‬۲ک۲‬
پدیدآور :ابن حاجب، عثمان بن عمر،‭۶۴۶-۵۷۰ ‬ق.
تاریخ نشر :[بی تا]
نوع ماده :نسخه خطی فارسی
نسخه خطی فارسی[نسخه خطی]
مرکز :واحد کتابخانه باقریه
5.
نسخه خطی فارسی
عنوان :کنز اللغه
شماره راهنما :PJ۶۶۳۶‭.‮الف‬۲ک۸‬
پدیدآور :محمدبن عبدالخالق‌بن معروف، قرن‭۹ ‬ق.
نوع ماده :نسخه خطی فارسی
نسخه خطی فارسی[نسخه خطی]
مرکز :واحد کتابخانه باقریه
6.
نسخه خطی فارسی
عنوان :القوانین المحکمه
شماره راهنما :BP۱۵۹‭.م۹ق۹‬
پدیدآور :میرزای قمی، ابوالقاسم‌بن محمدحسن،‭۱۲۳۱-۱۱۵۱ ‬ق.
تاریخ نشر :‭۱۲۶۰‬ق.
نوع ماده :نسخه خطی فارسی
نسخه خطی فارسی[نسخه خطی]
مرکز :واحد کتابخانه باقریه
7.
نسخه خطی فارسی
عنوان :گلستان سعدی
شماره راهنما :PIR۸۲۹۸ ‭.س۹گ۸‬
پدیدآور :سعدی، مصلح‌بن عبدالله، -‭؟۱۶۹ ‬ق.
تاریخ نشر :[بی تا]
نوع ماده :نسخه خطی فارسی
نسخه خطی فارسی[نسخه خطی]
مرکز :واحد کتابخانه باقریه
8.
نسخه خطی فارسی
عنوان :فتوحات مکیه
شماره راهنما :BP۲۸۳‏ ‏‭.‮الف‬۲ف۲‬
پدیدآور :ابن‌عربی، محمدبن علی،‭۶۳۸-۵۶۰ ‬ق.
تاریخ نشر :[بی تا]
نوع ماده :نسخه خطی فارسی
نسخه خطی فارسی[نسخه خطی]
مرکز :واحد کتابخانه باقریه
9.
نسخه خطی فارسی
عنوان :القوانین المحکمه
شماره راهنما :BP۱۵۹‭.م۹ق۹۱‬
پدیدآور :میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن،‭۱۱۲۳-۱۱۵۱ ‬ق.
نوع ماده :نسخه خطی فارسی
نسخه خطی فارسی[نسخه خطی]
مرکز :واحد کتابخانه باقریه
10.
نسخه خطی فارسی
عنوان :مجمع البحرین و مطلع النیرین
شماره راهنما :BP۶۷‭.ط۴م۳‬
پدیدآور :طریحی، فخرالدین بن محمد،‭۱۰۸۵-۹۷۹ ‬ق.
تاریخ نشر :‭۱۲۴۱‬ق.
نوع ماده :نسخه خطی فارسی
نسخه خطی فارسی[نسخه خطی]
مرکز :واحد کتابخانه باقریه
11.
نسخه خطی فارسی
عنوان :مواهب علیه
شماره راهنما :BP۹۶‭.ک۲م۸‬
پدیدآور :کاشفی، حسین بن علی، -‭۹۱۰‬ق.
تاریخ نشر :[بی تا]
نوع ماده :نسخه خطی فارسی
نسخه خطی فارسی[نسخه خطی]
مرکز :واحد کتابخانه باقریه
12.
نسخه خطی فارسی
عنوان :ارشاد القلوب الی الصواب
شماره راهنما :BP۲۴۷ .۵‭.د۹‮الف‬۴‬
پدیدآور :دیلمی، حسن‌بن محمد، قرن‭۸ ‬ق.
تاریخ نشر :ماه صفر‭۱۳۰۱‬ق.
نوع ماده :نسخه خطی فارسی
نسخه خطی فارسی[نسخه خطی]
مرکز :واحد کتابخانه باقریه
13.
نسخه خطی فارسی
عنوان :حدود و دیات
شماره راهنما :BP۱۹۵ .۶‭.م۳ح۴‬
پدیدآور :مجلسی، محمدباقربن محمدتقی،‭۱۱۱۱-۱۰۳۷ ‬ق.
تاریخ نشر :شانزدهم ربیع المولود‭۱۲۵۶‬ق.
نوع ماده :نسخه خطی فارسی
نسخه خطی فارسی[نسخه خطی]
مرکز :واحد کتابخانه باقریه
14.
نسخه خطی فارسی
عنوان :ح‍ی‍وه‌ ال‍ح‍ی‍وان‌
شماره راهنما :QL۴۱‭.د۸خ۹‬
پدیدآور :دمیری، محمدبن موسی،‭۸۰۸-۷۴۲ ‬ق.
تاریخ نشر :‭۱۲۷۲‬ق.
نوع ماده :نسخه خطی فارسی
نسخه خطی فارسی[نسخه خطی]
مرکز :واحد کتابخانه باقریه
15.
نسخه خطی فارسی
عنوان :اثولوجیا
شماره راهنما :B۴۸۲‭.‮الف‬۴‬
پدیدآور :ارسطو،‭ ؟۳۲۲-۳۸۴ ‬ق.م.
تاریخ نشر :‭۱۱۳۱‬ق.
نوع ماده :نسخه خطی فارسی
نسخه خطی فارسی[نسخه خطی]
مرکز :واحد کتابخانه باقریه
16.
نسخه خطی فارسی
عنوان :منیه اللبیب فی شرح التهذیب
شماره راهنما :BP۱۵۸ . ۸‭.ع۸ت۹‬
پدیدآور :اعرجی، عبدالله‌بن محمد، قرن‭۸ ‬ق.
تاریخ نشر :پنجشنبه بیستم ماه رمضان‭۱۰۸۳ ‬ق.
نوع ماده :نسخه خطی فارسی
نسخه خطی فارسی[نسخه خطی]
مرکز :واحد کتابخانه باقریه
17.
نسخه خطی فارسی
عنوان :منطق الطیر
شماره راهنما :PIR۸۰۷۵ ‭.ع۶م۸‬
پدیدآور :عطار، محمدبن ابراهیم،‭؟۶۲۷-؟۵۳۷ ‬ق.
نوع ماده :نسخه خطی فارسی
نسخه خطی فارسی[نسخه خطی]
مرکز :واحد کتابخانه باقریه
18.
نسخه خطی فارسی
عنوان :مجمع البحرین و مطلع النیرین
شماره راهنما :BP۶۷‭.ط۴م۳۱‬
پدیدآور :طریحی، فخرالدین بن محمد،‭۱۰۸۵-۹۷۹ ‬ق.
تاریخ نشر :ج.۱. ذی الحجه الحرام‭۱۱۱۲‬ق.ج.۲. چهارشنبه بیستم ماه صفر سال‭۱۱۱۳‬ق.
نوع ماده :نسخه خطی فارسی
نسخه خطی فارسی[نسخه خطی]
مرکز :واحد کتابخانه باقریه
19.
نسخه خطی فارسی
عنوان :خلاصة المنهج
شماره راهنما :BP۹۶ .۵‭.ک۲م۸‬
پدیدآور :کاشانی، فتح‌الله‌بن شکرالله، -‭۹۸۸‬ق.
نوع ماده :نسخه خطی فارسی
نسخه خطی فارسی[نسخه خطی]
مرکز :واحد کتابخانه باقریه
20.
نسخه خطی فارسی
عنوان :تفسیر مواهب علیه
شماره راهنما :BP۹۶‭.ک۲م۸‬
پدیدآور :کاشفی، حسین بن علی، -‭۹۱۰‬ق.
نوع ماده :نسخه خطی فارسی
نسخه خطی فارسی[نسخه خطی]
مرکز :واحد کتابخانه باقریه
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو